alkukuva.jpg

Palvelut - Risto Pietiläinen - Raija Sihvonen - Yhteystiedot


ETELÄ-KARJALAN KEHITYSTAITO

on asiantuntijayritys, jonka toimitilat sijaitsevat Lappeenrannan ydinkeskustassa. Meillä on asiakkaina yksityisiä ihmisiä sekä yhteisöjä, yksittäisiä ihmisiä ja ryhmiä erilaisista organisaatioista.Tarjoamme palveluja liittyen ihmisen hyvinvointiin ja kehittymiseen sekä yleisemmin elämässä että erityisesti työelämässä: työntekijänä, esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

Kehitystaidossa toimii kaksi asiantuntijaa, Raija Sihvonen ja Risto Pietiläinen. Perustimme yrityksemme vuonna 1992. Asiantuntijuus – eli syvällinen perehtyneisyys alaan - on mahdollista vasta pidemmän ajan myötä. Koulutuksien lisäksi tarvitaan paljon työkokemusta käytännössä. Teoreettisen tiedon ja käytännön liitto tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Meille on tärkeää säännöllinen oma kouluttautuminen. Ammattilaisina olemme tehneet töitä yli 30 vuotta. Moneen muuhun alaan verrattuna etumme on, että työmme ihmisten kanssa ei muutu pohjimmiltaan kovin nopeasti. Ymmärrys omasta ja toisen käyttäytymisestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä kasvaa päivä päivältä asiakkaidemme eduksi.


Banner2.jpg


* Työnohjaus / Yksilöt, ryhmät, työyhteisöt, erityisesti esimiestyön työnohjaus

* Työyhteisön kehittäminen ja konfliktien ratkaiseminen

* Työpsykologipalvelut / Raija Sihvonen

* Urheilijoiden psyykkinen valmennus / Risto Pietiläinen

* Psykoterapia / yksilö-, pari- ja perhepsykoterapia/tällä hetkellä ei vapaita psykoterapian asiakaspaikkoja

* Koulutuspalvelut (luennot, koulutuspäivät) / esimerkkeinä  hyvinvointi/työhyvinvointi, esimiestyö, itsensä johtaminen, työyhteisön ja ryhmän toimivuus, vuorovaikutus, yhteistyö, NLP, ajanhallinta, stressinhallinta, itsensä kehittäminen jne.Banner-rp.jpg


Minua kiinnostaa ihmisten kyvyt ja taidot
tehdä yhteistyötä mitä erilaisimmissa työryhmissä ja työyhteisöissä. Ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja ominaisuudet kohtaavat erilaiset ryhmäilmiöt. Tästä kokonaisuudesta kukin selviää omalla parhaalla mahdollisella tavalla.


Oma tavoitteeni työelämässä on auttaa työntekijöitä ja esimiehiä työstämään työelämän moninaisia odotuksia ja paineita siten, että kunkin yksittäisen työntekijän hyvinvointi tulee huomioiduksi perustehtävää unohtamatta.
Ammattitaito tähän on hankittu työkokemuksen ja koulutuksien avulla - ja kieltämättä myös oman elämän kokemuksien kautta. Takana jo kaksikymmentä vuotta päätoimista työyhteisöjen kehittämistä useimmiten erilaisilla prosessimaisilla työtavoilla. Työnohjaus niistä käytetyimpänä jo pitkään.

Teen rajoitetusti myös Kelan kuntoutuspsykoterapiaa (Rekisteröintinumero 01002238473) ja toimin urheilijoiden mentaalivalmentajana.

Pääasiallinen työalueeni on Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Omat toimitilat Lappeenrannan ydinkeskustassa ja kääntyvät etupyörät mahdollistavat monipuolisen työnkuvan.

Nuorisotyötutkinnon jälkeen (1984) taustalla on systeemiteoreettisesti orientoitunut pitkä työnohjaajakoulutus (1989-1991) sekä NLP Traineriksi kouluttautuminen 1990-luvulla.
Joitakin koulutuksiani lisäksi:
Erityistason perheterapiakoulutus 1992 - 1996
Debriefing istunnon vetäjien valmenuskurssi 2000
EMDR, level II 2000
Hypnoosin perusteet 2002
Ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus 2000-2003
Vaativan erityistason perhe- ja verkostoterapiakoulutus 2002 -2005 
Toimitusjohtajakurssi 2005-2006
Johdon työnohjaaja ja coaching (CSLE) 2008-2010
Paripsykoterapiakoulutus 2012-2013
Psyykkisen valmennuksen täydennyskoulutus 2013
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2012-2014
Mentaalivalmennuksen perustaso 2014-2015
RMP Master Motivaatiovalmentaja 2015
Terveystieteitä opiskelen työn ohessa hitaasti, mutta varmasti…

Banner-re.jpg
Ammattilaiseksi kehittyminen
tapahtuu vuosien myötä monella tapaa. Työtehtävät ovat muokanneet ja muokkaavat edelleen minua ja ajatteluani - erilaiset työtehtävät, organisaatiot, kokemukset ja asiakkaat vaikuttavat omaan itseeni. Koulutukset kertovat omista mielenkiinnon kohteistani, ammattitaidostani ja osaamisestani - ja yleisemmin myös siitä, minkä painoarvon annan itse kouluttautumiselle.


Kouluttautumisen merkitys on suuri monesta syystä. Laadukkaat palvelut perustuvat ammattitaitoon ja osaamiseen, sillä mitä enemmän itsellä on erilaisia näkökulmia ja työvälineitä, sitä paremmin voi vastata erilaisiin tarpeisiin. Ei etsi vain sieltä, missä itse näkee hämärässä kapean valon etsiä. Kouluttautuminen pitää oman mielen virkeänä - liiallisiin rutiineihin tylsistyminen kuluttaa. Itse en hakeutuisi asiakkaaksi työhönsä kyllästyneelle ammattilaiselle. Kouluttautuminen muistuttaa myös aina siitä, ettei voi oikeasti tietää. Voin ymmärtää ihmisiä ja ilmiöitä jostakin näkökulmasta jollakin tavalla - mutta en voi tietää. Voin kyllä tutkia ja etsiä lisää. Kun toimii asiantuntijatehtävissä, on hyvä olla aina välillä siinä toisessa roolissa: vastaanottajana, tiedon hakijana, epävarmana, kysyjänä.

Peruskoulutukseltani olen psykologi (päätin opintoni v 1984 Jyväskylässä). Luin ohessa pitkälti sosiologiaa, työ- ja organisaatiopsykologia kiinnosti syventävissä opinnoissa. Lopputyönä tutkin afasiaan sairastuneen puolison selviytymistä kriisissä. Kaikki nämä opintoni eri painopisteet ovat myöhemmin näkyneet tekemissäni valinnoissani.
Vankeinhoitolaitoksessa toimin vankilapsykologina 1984-1991. Vuodesta 1991 lähtien olen työskennellyt päätoimisesti työelämän ja työhyvinvoinnin kysymysten parissa: ensin Työterveyslaitoksella ja sitten Työkuntokeskukseksi vähitellen muuntuvassa Tykytiimissä Lappeenrannan Kylpylällä.
Oman yrityksen, Etelä-Karjalan Kehitystaidon, perustimme v 1992 ja sen merkitys on kasvanut vuosien myötä. Osa-aikaisena toimin vuosina 1997-2003 ja kokoaikaisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2003. Taitotietoani käytän työssäni nykyisissä rooleissani: työnohjaajana, kouluttajana, työterveyspsykologina, psykoterapeuttina, organisaatiokonsulttina. Oma työtilani sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, tila on sopiva noin 10 henkilön ryhmille.

Pitkäkestoisia koulutuksia olen käynyt seuraavasti:
- Systeemiteoreettinen työnohjaajakoulutus 1989 - 1991
- NLP koulutuksia v 1993-1998 / NLP Trainer
- Psyko- ja sosiodraaman koulutus v 2000-2002
- Metanoian 2v organisaatiodynamiikan koulutus / organisaatiokonsultti FINOD v 2003
- Kriisi- ja traumapsykoterapeutin koulutus vuosina 2003-2006
- Valokuvaterapian opinnot 2013-2014

Banner3.jpg


Postiosoite: Raatimiehenkatu 22 A 47, 53100 Lappeenranta


Risto Pietiläinen

Puh. 0400 - 754 274
risto.pietilainen (at) kehitystaito.fi
Valtakatu 42, 3 krs, 53100 Lappeenranta


Raija Sihvonen

Puh. 0400 - 691 091

raija.sihvonen (at) kehitystaito.fi

Raatimiehenkatu 22 A 47, 53100 Lappeenranta